تاریخ کشور مجارستان

تاریخ کشور مجارستان ، تاریخ کشور مجارستان تاریخی است که بسیار پرفراز و نشیب بوده است.

 

تاریخ پادشاهی کشور مجارستان

تاریخ پادشاهی مجارستان ؛

پادشاهای کشور مجارستان سرزمینی بوده‌است:

تاریخ کشور مجارستان دربرگیرندهٔ کشورها و سرزمین‌های امروزی مجارستان، اسلواکی، کرواسی(به جز بخش ایستریا)،

ترانسیلوانی (رومانی کنونی)، کارپات روتنی (اوکرائین کنونی)، وویوودینا (صربستان کنونی)، بورگن‌لاند (اتریش کنونی)

تاریخ کشور مجارستان و سرزمین‌های کوچ دیگری که امروزه در نزدیکی مرزهای کنونی مجارستان قرار دارند.

این پادشاهی پیرامون ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۹۴۶ میلادی ؛

نزدیک به هزار سال جز گسستی کوتاه در ۱۹۱۸-۱۹۱۹ دارای پیوستگی تاریخی بود.

اقوام ایرانی مجارستان بازدید در یوتیوب

اقوام ایرانی مجارستان بازدید در آپارات

تاریخ پر تنش کشور مجارستان

تاریخ کشور مجارستان از تاریخ مهاجرت اقوم مجاری به جلگه رود دانوب مدارکی در دست نیست.

این قوم به‌ صورت قبیله ای به‌ تدریج از آسیا و ؛

نواحی غربی سیبری به این سرزمین آمده بعد از نبردهای فراوان با دیگر قبایل برای تصاحب اراضی پربرکت سرانجام در جلگه دانوب بین نژادهای ژرمن و اسلاو حایل گردیده‌اند.

در این شرایط تهدید ترک‌ها برای ؛

اشغال کشوری که به‌دلیل اختلافات داخلی از هم پاشیده شده بود یک خطر جدی به‌شمار می‌آمد..

قوای شاه جوان لوتیز دوم  را ؛

سلطان عثمانی سلیمان دوم در سال ۱۵۲۶ شکست داد.( نبرد موهاچ  ) .

نقش قبیله یازیگ‌ در تاریخ کشور مجارستان

در تاریخ کشور مجارستان یازیگ‌ها یا یازوگ‌ها نام یک قبیلهٔ کوچنشین است.

آنها شاخه‌ای از سرمتی‌ها ؛

بودند که در پیرامون سال ۲۰۰ پیش از میلاد از آسیای میانه به استپ‌های اوکراین کنونی کوچیدند.

 

زبان آنها یکی از زبان‌های ایرانی بوده‌است.

 

در آینده تراژان امپراتور روم کار داکی‌ها را ؛

به پایان رساند و در ۱۰۷ میلادی سردارش هادریان را برای به تسلیم واداشتن یازیگ‌ها به سویشان گسیل داشت.

در آینده تراژان مرد و هادریان امپراتور روم گشت.

در این زمان یازیگ‌ها پذیرفتند که با حفظ استقلال پیرو روم باشند.

یازیگ‌ ها و یاسی‌ ها اقوام ایرانی تاریخ کشور مجارستان 

 

در سده‌های میانه تیرهٔ ایرانی دیگری در اروپای خاوری پدیدار گشت به نام یاسی‌ها .

 

اینان که از سوی مغولان رانده شده‌ بودند ؛

به همراه کومان‌ها در سدهٔ سیزدهم به پادشاهی مجارستان رسیدند.

بلای چهارم پادشاه این کشور بدان‌ها پناه داد و ایشان دارای دولتی خودگردان شدند.

ولی پس از چندی اختلافاتی میان مجارها و این دو قبیله ؛

درگرفت و با پایان لشکرکشی مغولها اینان از سرزمینی که جاگیر شده بودند به بخشی از جلگه مجارستان رفتند و در آنجا ساکن شدند.

اینان همچنان به عنوان یک گروه نژادی جداگانه در مجارستان دیده می‌شوند.

چنین انگاشته می‌شود که ؛

یاسی‌ها همان یازیگ‌ها هستند هرچند که بر سر پیوند میان این دو همچنان کشمکش است.

از زبان اینان تنها یک متن دینی مربوط به ۱۴۴۳ یافته‌شده‌است.

 

 

تاریخ مجارستان قبل از حمله عثمانی در یوتیوب

تاریخ مجارستان قبل از حمله عثمانی در آپارات

تاریخ مجارستان در زمان فرمانروایی دودمان آرپاد

نشان و نقش دودمان آرپاد

نخستین شاهان مجارستان از دودمان آرپاد بودند.

بنیادگذار این دودمان آرپاد بود که ؛

توانست مجارها را در جلگه پانونی در پیرامون ۸۹۵ میلادی به زیر یک پرچم درَآورد.

نخستین پادشاه مسیحی مجارستان از ؛

این دودمان ایشتوان یکم بود که از سوی کلیسای کاتولیک یک قدیس شناخته‌می‌شود.

کلیسای کاتولیک در زمان این پادشاه نیز در ؛

کنار شهسوران آلمانی پشتیبان این پادشاه و هواخواهان مسیحیش بودند هدفشان هم ایجاد یک دولت مقتدر در اروپای مرکزی بود.

مرگ پادشاه ایشتوان یکم مجارستان 

در این میان امپراتوری مقدس روم کوشید ؛

تا مجارستان را به سرزمین‌های زیر فرمان خود بیفزاید ولی در رسیدن به این خواسته ناکام ماند.

تا سرانجام نوبت پادشاهی به بلای یکم رسید و مجارستان دوباره شاهد آرامش شد.

دومین شاه بزرگ مجارستان لاسلوی یکم بود.

این شاه نیز از سوی کلیسای کاتولیک به مقام قدیسی رسیده‌است.

تازش قوم مغول به کشور مجارستان

نگاره‌ای از تارش مغولان به ؛

مجارستان در ۱۲۴۱ میلادی در ۱۲۴۱ میلادی مغول‌ها به مرزهای مجارستان رسیدند.

اگرچه در برخوردهای کوچک آغازین مجارها ؛

پیروزی‌هایی به دست آوردند ولی سرانجام مغولان در نبرد موهی ارتش مجارستان را در هم‌شکسته، مجارستان را اشغال و ویران نمودند.

سه لشکر مغول مجارستان را عرصهٔ تاراج خود قرار دادند.

پس از پایان حمله مغول و بازگشت آنان از مجارستان ؛

بلای چهارم پادشاه این کشور دست به بازسازی کشور زد و مجارستان زیر رهبری او دوباره بدل به قدرتی اروپایی گشت.

تاریخ کشور مجارستان در دودمان کاپتی آنژو

نشان پادشاهان مجارستان از دودمان کاپتی آنژو با ؛

مرگ لاسلوی چهارم شارل مارتل دانژو -که مادرش ماریای مجار، شهبانوی مالت- دختر ایشتوان پنجم بود.

ادعای تاج و تخت مجارستان را نمود، ولی سرانجام آندراش سوم به پادشاهی رسید.

او در ۱۳۴۷ میلادی ؛

به ناپل لشکرکشید ؛ ولی مرگ سیاه او را به عقب‌نشینی واداشت.

در ۱۳۸۲ لایوش درگذشت و چون فرزند نرینه‌ای نداشت پس از او دخترش ماریای یکم رسید.

 

تاریخ بوداپست در قرن ۱۸ و ۱۹ بازدید در یوتیوب

تاریخ بوداپست در قرن ۱۸ و ۱۹ بازدید در یوتیوب

تاریخ کشور مجارستان سال‌های ۱۵۳۸ تا ۱۸۶۷ میلادی

تاریخ پادشاهی کشور مجارستان

با کشته شدن لایوش دوم و چیروزی عثمانی، باز هم مجارستان دچار آشفتگی شد.

در این میان اشراف مجارستان دو دسته ؛

شدند گروهی گرد فردیناند یکم، امپراتور مقدس روم(که در آن زمان هنوز آرشیدوک اتریش بود) آمدند و دسته‌ای پادشاهی را از آن یانوش یکم از بزرگ‌زادگان مجار دانستند.

هوده آنکه در ۱۵۳۸ میلادی مجارستان میان دو تقسیم‌شد.

جز این بخش‌هایی از مجارستان نیز در اشغال عثمانی‌ها قرار داشت.

مرزهای اروپای مرکزی در ۱۶۸۳ میلادی در ؛

۱۷۰۱ میلادی کوشش‌هایی از سوی مجارها برای استقلال از امپراتوری هابسبورگ به عمل امد، ولی نتیجهٔ چندانی نداشت.

 

تاریخ کشور مجارستان؛ انقلاب ۱۸۴۸ تا امپراتوری اتریش-مجار 

انقلاب مجارستان ۱۸۴۸ میلادی ؛

از سوی جوانان میهن‌پرست این کشور و با آماج استقلال صورت گرفت.

در آینده این رویداد جنگ‌هایی هم با صربستان و اتریش در پی داشت.

نشان امپراتوری اتریش-مجار در ۱۹۱۵ میلادی ؛

پس از سال ۱۸۶۷ میلادی دودمان هابسبورگ به صورت دوگانه‌ای هم بر اتریش و هم بر مجارستان فرمانروایی می‌کرد.

سرانجام امپراتوری اتریش-مجارستان با شکست در جنگ جهانی یکم تجزیه‌شد.

در ۱۹۴۴ میلادی شوروی مجارستان را اشغال کرد.

 

امپراتوری اتریش و مجارستان

تاریخ امپراتوری اتریش-مجارستان

امپراتوری اتریش و مجارستان ؛

اتریش-مجارستان پادشاهی دوگانه‌ای بود از سال ۱۸۶۷م تا ۱۹۱۸م در اروپای مرکزی سیطره داشت.

 

این کشور از اتحاد امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان به وجود آمد.

 

به موجب سازش ۱۸۶۷م، امپراتوری اتریش به اتریش (سرزمین‌هایی که در پارلمان امپراتوری نماینده داشتند) و مجارستان تقسیم گردید.

هر دو کشور یک نخست وزیر و یک پارلمان داشتند ولی ؛

از هر پارلمان ۶۰ نماینده به دعوت امپراتور-پادشاه، در بوداپست یا وین گرد می‌آمدند مستقل از یکدیگر مسائل مشترک اتریش-مجارستان را مورد بحث قرار می‌دادند.

 

اتریشی‌ها و امپراتوری اتریش و مجارستان

درصدد بودند با رسمیت بخش یدن به حاکمیت خود بر ؛

دو ایالت بوسنی و هرزگوین آنها را از سلطه عثمانی‌ها خارج کنند در عین حال به این وسیله، ملی‌گرایان اسلاو را از اتحاد با یکدیگر دلسرد سازند.

در روز ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴م ؛

آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش-مجارستان و همسرش در سارایوو به دست یک متعصب صرب که تبعه اتریش بود کشته شدند.

در نتیجه در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴م ؛

اتریش به صربستان اعلان جنگ داد که باعث آغاز جنگ جهانی اول شد.

 

امپراتوری اتریش و مجارستان

پس‌ از این‌ پیروزی‌، سلیمان‌ قانونی ؛

سلطان‌ عثمانی یانوش‌ زاپولیا ژان‌ زاپولیا را به‌ عنوان‌ شاه‌ مجارستان‌ برگزید.

ولی گروههای‌ رقیب‌ فردیناند دوك‌ اتریش‌ را ؛

كه‌ برادر شارل‌ پنجم‌ شارل‌ كَن‌ امپراتور آلمان‌ و از خاندان‌ هابسبورگ‌ بود، برگزیدند.

درنتیجه‌، مجارستان‌ دارای‌ دو پادشاه‌ شد.

فردیناند پس‌ از بازگشت‌ نیروهای‌ عثمانی، به‌ بدین‌ حمله‌ور شد و یانوش‌ زاپولیا را مجبور به‌ فرار كرد.

 

تاریخ بوداپست در زمان عثمانی بازدید در یوتیوب

تاریخ بوداپست در زمان عثمانی بازدید در آپارات

نقش امپراتوری‌ عثمانی در تاریخ مجارستان 

بارها با امپراتوری‌ خاندان‌ هابسبورگ‌ درگیر جنگ‌ شد.

هابسبورگها ائتلافی جنگی پدید آوردند و ؛

چند بار در اواخر همان‌ سده‌ و اوایل‌ سدة بعد بودا را محاصره‌ كردند

ولی مدافعان‌ توانستند حملات‌ مهاجمان‌ را دفع‌ كنند.

بزرگ‌ترین‌ درگیریها در۹۵ ق‌/۶۸۴م‌ ؛

روی‌ داد كه‌ طی آن‌ نیروهای‌ امپراتوری‌ اتریش‌ و مجارستان‌ با تركان‌ عثمانی به‌ پیكاری‌ سخت‌ دست‌ زدند.

این‌ درگیری‌ تا ۰۹۷ق‌/۶۸۶م‌ ادامه‌ ؛

یافت‌ و به‌ پیروزی‌ نیروهای‌ اتریش‌ و مجار – كه‌ لشكریان‌ اتحاد مقدس‌ نامیده‌ میشدند – منجر گردید.

بدین‌ ترتیب‌ بودا كه‌ تركان‌ آن‌ را ؛

«شهر غازیان‌» و «حصار اسلام‌» می نامیدند، و نیز دیگر شهرهای‌ مجارستان‌ از تصرف‌ امپراتوری‌ عثمانی بیرون‌ آمد.

 

استقلال و اعلام خودمختاری مجارستان

در۲۸۴ ق‌/۸۶۷م‌ بر پایه توافقی میان‌ ؛

خاندان‌ هابسبورگ‌ و سران‌ كشور مجارستان‌، امپراتوری‌ اتریش‌ – مجارستان‌ تأسیس‌ گردید. 

مجارستان‌ كشوری‌ خودمختار، و بوداپست‌ به‌ عنوان‌ مركز آن‌ شناخته‌ شد.

پس‌ از شكست‌ امپراتوری‌ اتریش‌ در جنگ‌ جهانی اول‌ ؛

مجارستان‌ استقلال‌ یافت‌ و بوداپست‌ همچنان‌ به‌ صورت‌ تختگاه‌ دولت‌ جدید این‌ كشور باقی ماند.

در زمان‌ جنگ‌ جهانی دوم‌ ؛

طی درگیری‌ میان‌ نیروهای‌ شوروی‌ و آلمان‌، بوداپست‌، به‌ ویژه‌ ناحیة پست‌ دچار ویرانی بسیار شد .

پس‌ از فروپاشی اتحاد شوروی‌ ؛

شهر بوداپست‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ مركز دولت‌ جمهوری‌ مجارستان‌ باقی ماند.

ارتباط آبی بوداپست‌ با دریای‌ سیاه‌ از طریق‌ رود دانوب‌ موجب‌ پیشرفتهای‌ اقتصادی‌ و بازرگانی این‌ شهر گردید.

 

تاریخ مجارستان در جنگ جهانی دوم بازدید در یوتیوب

تاریخ مجارستان در جنگ جهانی دوم بازدید در یوتیوب

تاریخ مجارستان و جنگ های جهانی

تاریخ مجارستان و جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد.

بدون هیچ زمینهٔ کشمکشی؛

سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند.

پیش از این، هیچ وقت تلفات جنگی به این اندازه زیاد نبود.

پیش از پیروزی متفقین حدود ۱۰ میلیون نفر کشته شدند.

پس از پایان این جنگ در سال ۱۹۱۹ و ؛

در کنفرانسی در پاریس، «معاهده ورسای» امضا شد و غرامت‌های بسیار سنگینی بر بازندگان جنگ تحمیل شد.

تاریخ مجارستان و جنگ جهانی دوم

پس از جنگ جهانی دوم و توافق‌نامه‌ یالتا و ؛

پُتسدام و تقسیم‌ اروپا به‌ دو منطقة نفوذ غرب و شرق سبب‌ شد كه‌ مجارستان‌ در منطقة نفوذ دولت‌ اتحاد شوروی قرار گیرد.

در ۳ اكتبر ۱۹۵۶م‌ ؛

مردم‌ مجارستان‌ برای كسب‌ استقلال‌ سر به‌ شورش‌ برداشتند بوداپست‌ در این‌ میان‌ نقش‌ ویژه ای‌ داشت‌.

این‌ قیام‌ كه‌ ۳ روز ادامه‌ یافت‌ با هجوم‌ ارتش‌ شوروی به‌ ؛

مجارستان‌ سركوب‌ شد و خسارات‌ فراوانی به‌شهر بوداپست‌ وارد شد ایمره‌ ناگی رئیس‌دولت‌ مجارستان‌ ابتدا به‌ یوگسلاوی و بعد‌ به‌ رومانی پناه‌ برد.

پس‌ از فروپاشی اتحاد شوروی ؛

شهر بوداپست‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ مركز دولت‌ جمهوری مجارستان‌ باقی ماند.

استقلال کشور مجارستان

در تاریخ ۸ اكتبر ۱۹۸۹ همه احزاب آزاد شدند.

حزب كمونیست تغییر نام داد و به یک نظام دموكراتیک شبیه دموكراسی های غربی تبدیل شد.

نظام كمونیستی در سال ۱۹۴۸ در مجارستان ؛

استقرار يافت درسال ۱۹۵۶ قيام مردم با تانكهای شوروی در هم كوبيده شد و بعد از ۴۱ سال حکومت كمونيست تبدیل به دموکراتیک شد.

با روی كار آمدن گورباچف در شوروی و ؛

بی رنگ شدن سوسیالیسم در مجارستان و دادن آزادی به مردم اروپای شرقی و این‌ كه مردم این كشورها میتوانند بصورت آزاد راه خود را انتخاب كنند.

در مجارستان تحولات بسیار سریع ؛

پیش ‌رفت و این کشور اولین كشوری بود كه با خارج شدن از پیمان ورشو، بنیان آن را سست كرد

همچنین مجارستان اولین کشور ؛

کمونیستی اروپای شرقی بود كه مرزهای خود را به سوی غرب باز کرد تغییر سیاست داد و حکومت خود را از کمونیستی به دموکراتیک تغییر داد.

چگونگی انقلاب مجارستان

انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان قیامی مردمی علیه ؛

دولت استالینیستی «جمهوری خلق مجارستان» و سیاست‌های تحمیلی اتحاد جماهیر شوروی بود که از ۲۳ اکتبر تا ۱۰ نوامبر سال ۱۹۵۶ میلادی به طول انجامید.

این انقلاب در ابتدا بصورت یک تظاهرات ؛

دانشجویی در مرکز بوداپست پایتخت کشور آغاز شد در ادامه هزاران نفر را جذب خود کرد. تظاهرات به ساختمان مجلس مجارستان رسید

انقلاب در بوداپست مجارستان

روز اول نوامبر ۱۹۵۶ ؛

رادیو بوداپست متن فرمان ناگی را درباره بی‌طرفی كشور و لغو اشتراكی شدن مزارع پخش كرد.

پس از انتشار این خبر تظاهرات ملی و ضد شوروی به شدیدترین وضع خود رسید.

 در سوم نوامبر حمله تانکهای شوروی كه در ؛

اطراف بوداپست موضع گرفته بودند به داخل شهر آغاز شد و چند لشكر زرهی از رومانی و چكسلواكی برای كمك به ارتش سرخ وارد مجارستان شدند.

در چهارم نوامبر یانوس كادار كه معاون دبیركل حزب بود به كمك روس‌ها به دبیركلی حزب رسید 

از یك رادیو مخفی اعلام كرد كه حكومت جدیدی را تشكیل داده و از ارتش شوروی خواسته است كه برای حفظ نظم وارد بوداپست شود.

در همان روز یعنی ۴ نوامبر ۱۹۵۶ ؛

مجارستان در دوران اشغال شوروی

در اواخر جنگ جهانی دوم در جریان كنفرانس یالتا كه به ؛

كنفرانس تقسیم جهان معروف شد طی توافق‌هاییكه بین رهبران غرب و استالین انجام شد.

كشورهای شرقی اروپا از جمله مجارستان در حوزه نفوذ مسكو قرار گرفته و رژیم همه این كشورها به كمونیستی تبدیل شد.

اینك رویدادهای مجارستان را از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۶ ؛

كه منجر به قیام خونین مردم بوداپست برضد شوروی شد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در ۱۳ فوریه ۱۹۴۵ ارتش سرخ شهر بوداپست را اشغال كرد و ؛

در ۱۲ نوامبر همان سال «زولتان تیلدی» (Zoltan Tildy) رهبر حزب خرده مالكان عهده‌دار تشكیل كابینه شد  فرد اصلاح‌طلبی چون ایمره ناگی به وزارت كشاورزی رسید.

اعدام ناگی رهبر انقلاب مجارستان

در ۲۷ خرداد ۱۳۳۷ (۱۷ ژوئن ۱۹۵۸) زمانی كه خروشچف ؛

نخست‌وزیر شوروی وارد بوداپست پایتخت مجارستان شد تا «یانوس كاداری (Javos Kadar) را كه دبیركل حزب كمونیست مجارستان بود مورد تایید قرار دهد در همان روز رادیو بوداپست اعلام كرد:

«ایمره ناگی» (Imer Nagy) رهبر اصلاح‌طلب مجار و ؛

وزیر دفاع او یعنی سرهنگ پال مالتر و دو تن دیگر از همكارانش به اتهام خیانت به حزب و كشور اعدام شده‌‌اند.

در شورش مردم بوداپست در سال ۱۹۵۶ ؛

كه با تانكهای شوروی در هم شكسته شد «ایمرناگی» نخست وزیر مجارستان بود.

دو سال بعد یعنی در ۱۷ ژوئن ۱۹۵۸ «ایمرناگی» همراه سه تن از یارانش اعدام شد.

تمایل مجارستان به سوی غرب

 

مجارستان نخستین كشور كمونیستی اروپای شرقی بود كه مرزهای خود را به سوی غرب گشود.

 

نسیم اصلاحات  در شوروی به ؛

رهبری گورباچف كه به اروپای شرقی وزید مردم كشورهای كمونیستی یكی پس از دیگری به حركت در آمدند.

دولت مجارستان تصمیم گرفت مرزهای خود را به روی كسانی كه مایل بودند به غرب پناهنده شوند باز كند.

نخستین دسته مهاجران ؛

۶۵۰۰ نفر از اتباع آلمان شرقی بودند كه می خواستند از طریق اتریش به آلمان غربی پناهنده شوند. (۱۲ سپتامبر ۱۹۸۹)

یكهزار و پانصد اتومبیل شخصی و؛

شصت اتوبوس حامل اتباع آلمان شرقی از طریق اتریش و مجارستان به آلمان غربی پناهنده شدند.

 

آغاز فروپاشی مجارستان

در تاريخ ۸ اكتبر ۱۹۸۹ ؛

در مجارستان همه احزاب آزاد شدند و حزب كمونیست تغییر نام داد.

این روزنامه كه ارگان حزب كمونیست بود ؛

اضافه كرد نظام سیاسی مجارستان یك نظام دموكراتیك شبیه دموكراسی های غربی خواهد بود.

در كنگره حزب كمونیست مجارستان ؛

اكثریت ۱۲۵۶ نماینده رأی دادند كه نظام سیاسی مجارستان باید دموكراتیك باشد فقط ۱۵۹ نماینده مخالف و ۳۸ نماینده رأی ممتنع دادند.

نظام كمونیستی در سال ۱۹۴۸ ؛

در مجارستان استقرار یافت درسال ۱۹۵۶ قیام مردم با تانكهای شوروی در هم كوبیده شد.

 

خارج شدن تانكهای شوروی از بوداپست پس از ۲۳ سال

نیروهای شوروی و تانكها و زره پوشهای آن كشور شروع به تخلیه مجارستان كردند

۲۵ آوریل ۱۹۸۹ لشكر سیزدهم ارتش سرخ در ؛

مجارستان كه در سال ۱۹۵۶ در خیابانهای بوداپست ظاهر شدند پایتخت مجارستان را ترك كردند.

تانكهای شوروی برای درهم ؛

كوبیدن شورش مردم بوداپست علیه دولت كمونیستی آن كشور مجارستان را اشغال كرده بودند.

در ۱۵۰ كیلومتری جنوب بوداپست ؛

۳۱ تانك ت ـ ۳۴ كه از نوین ترین تانكهای آن كشور بودند سالها در مجارستان باقی مانده بودند.

تانكها با ترن مخصوصی به سوی اكراین رفتند.

شوروی ۶۰ هزار سرباز در مجارستان داشت كه از زمان پایان جنگ دوم جهانی در آن كشور مستقر بودند.

 

امروزه مجارستان جزو ۵ کشور دانشجویی اروپا
و از نظر امنیت در سطح جهان رتبه ۱۴ را دارا می باشد.
مجارستان بر اساس زیر ساخت های توریستی و دانشگاهی بسیار قوی که دارد ،
توسعه یافته ترین کشور اروپای مرکزی است و لقب نگین اتحادیه اروپا را دارد.
آیا نیاز به مشاوره دارید؟

با کلیک بر روی آیکون واتس آپ سئوال خود را از مشاورین ما بپرسید ، مشاوره ما رایگان می باشد

و یا میتوانید از طریق منو فرم ثبت نام آنلاین ما را پر کرده و منتظر تماس ما باشبد

همچنین میتوان از طریق قسمت تماس با ما ، به صورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید.

 

فهرست